באַזוך מײַן או-טוב קאַנאַל

http://www.youtube.com/ikhveysnit


2010/03/30

צװײ פֿאַשיסטישע דעמאָנסטראַציעס אין הױפּטשטעט פֿון מיזרח אײראָפּע.

http://www.algemeiner.com/generic.asp?id=6355
גאָר אַ װיכטיקער באַריכט פֿון הירשע=דוד כ”ץ װעגן די לעצטע פּאַסירונגען אין לעטלאַנד און ליטע לגבי דער נײַער דאָרטיקער פֿאַשיסטישער באַװעגונג, װאָס װאַקסט, אַל פּנים, שטאַרקער און שטאַרקער מיט יעדן יאָר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה